2008-08-07 14:54:36

Enviament d'ajuda al Lengadòc - Envío de ayuda a Lengadòc

Narbona (AAP).- Després de la crida realitzada per les autoritats de Lengadòc per l'assalt i pillatge del Castell de Montpelhièr, el Principat de Catalunya ha fet efectiu l'enviament d'ajuda d'urgència al Comtat veí, consistent en 740 quilos de blat.

El passat 17 de juliol, un grup de fins a tres desenes de bandits va assaltar el Castell de Montpelhièr, fent-se amb un botí de prop de 163.877 escuts en mercaderies, 192.255 escuts corrents i 109.239 escuts en armes, deixant al comtat veí en una situació econòmicament crítica. Les relacions entre el Principat de Catalunya i el Comtat de Lengadòc han estat sempre excel·lents, i tenint en compte la seva actuació durant la crisi del ferro de Catalunya, que va incloure el préstec de gairebé dos centenars de quilos de ferro per part del Lengadòc, el Govern del Principat va decidir ajudar en la reconstrucció.

Considerant cobrir les necessitats immediates en una situació tan desesperada, es va concloure que l'enviament de blat, bàsic per a la creació d'animals, podia contribuir a la recuperació de l'economia. El lliurament de 740 quilos de blat, valorats en prop de 10.000 escuts, s'ha portat a terme en la ciutat de Narbona, amb l'escorta de ciutadans del Principat de màxima confiança del Govern.

A més, un dels bandits implicats en l'assalt al Castell, Argantino, va ser identificat a la ciutat catalana de Girona venent pedra i ferro procedent de l'assalt, i es va procedir a la seva detenció. Ha estat acusat d'Alta Traïció i serà jutjat segons les lleis occitanes en virtut de l'acord judicial entre el Principat i el Lengadòc. Marguerite de Volpihat, Camerlenga de Lengadòc i germana de Reginhart I, en nom de les autoritats del Lengadòc, ha fet arribar el seu agraïment al Principat de Catalunya.


--(versión en castellano)--

Narbona (AAP).- Tras el llamamiento realizado por las autoridades del Lengadòc por el asalto y pillaje del Castillo de Montpelhièr, el Principat de Catalunya ha hecho efectivo el envío de ayuda de urgencia al Condado vecino, consistente en 740 kilos de trigo.

El pasado 17 de julio, un grupo de hasta tres decenas de bandidos asaltó el Castillo de Montpelhièr, haciéndose con un botín de cerca de 163.877 escudos en mercancías, 192.255 escudos corrientes y 109.239 escudos en armas, dejando al condado vecino en una situación económicamente crítica. Las relaciones entre el Principat de Catalunya y el Condado de Lengadòc han sido siempre excelentes, y teniendo en cuenta su actuación durante la crisis del hierro de Catalunya, que incluyó el préstamo de casi dos centenares de kilos de hierro por parte del Lengadòc, el Gobierno del Principat decidió ayudar en la reconstrucción.

Considerando el cubrir las necesidades inmediatas en una situación tan desesperada, se concluyó que el envío de trigo, básico para la creación de animales, podía contribuir en la recuperación de la economía. La entrega de 740 kilos de trigo, valorados en cerca de 10.000 escudos, se ha llevado a cabo en la ciudad de Narbona, con la escolta de ciudadanos del Principat de máxima confianza del Gobierno.

Además, uno de los bandidos implicados en el asalto al Castillo, Argantino, fue identificado en la ciudad catalana de Girona vendiendo piedra y hierro procedente del asalto, y se procedió a su detención. Ha sido acusado de Alta Traición y será juzgado según las leyes occitanas en virtud del acuerdo judicial entre el Principat y el Lengadòc. Marguerite de Volpihat, Camerlenga de Lengadòc y hermana de Reginhart I, en nombre de las autoridades del Lengadòc, ha hecho llegar su agradecimiento al Principat de Catalunya.

Visigot3